Παρακαλούνται τα μέλη του ΣΚΟΣ να προσέλθουν στα γραφεία του ομίλου για να ανανεώσουν την σκοπευτική τους ταυτότητα καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή των 50,00€  για το 2015.